Co robimy?

Z naszą pomocą firmy budują pozytywne relacje z klientami i utrwalają je, dzięki wprowadzaniu w życie indywidualnych strategii lojalnościowych ich marek, ulepszaniu doświadczeń i zwiększaniu zaangażowania.

Konsekwentna realizacja planowanych działań służy rozwijaniu emocjonalnych więzi dotychczasowych klientów z marką, a przez to osiąganiu założonych celów biznesowych.

Jako pierwsi, na jednej Platformie, budujemy i prowadzimy strategiczne programy lojalnościowe dla setek biznesów na rynku. Obsługujemy liderów w swoich branżach z ponad 12 mln klientów – np. 5.10.15. i Polkomtel sp z o.o.

Jesteśmy ekspertami we wdrażaniu i prowadzeniu największych programów lojalnościowych (500 wdrożonych programów w ponad 1000 lokalizacjach).

Indywidualna Strategia lojalnościowa

Krajobraz lojalności zmienia się z dnia na dzień, za sprawą nowych mediów, nowych segmentów klientów i nowych oczekiwań. Mając to na uwadze, teraz ważniejsze niż kiedykolwiek stają się solidne ramy strategiczne, opierające się na wiedzy o kliencie, która powinna być punktem wyjścia do realizacji strategicznych rozwiązań.

We Freebee tworzymy skrojone na miarę strategie lojalnościowe, projektowane specjalnie pod potrzeby Twoich klientów, Twój sektor rynku i budżet. Nasze strategie lojalnościowe wpływają na zwiększenie interakcji Twoich klientów z Twoją marką, co jest Świętym Graalem sukcesu lojalnościowego.

Zarządzanie zaangażowaniem klienta

Miarą zaangażowania Twoich klientów jest responsywność zarówno na wysyłane przez Ciebie komunikaty jak i działania do nich skierowane.

Proponujemy wiele wariantów komunikacji z klientami, aby wpłynąć na ich większe zaangażowanie w relację z marką. W naszych propozycjach uwzględniamy nie tylko komunikację, ale również konkretne działania doceniające i zaskakujące, zgodnie z naszą nadrzędną zasadą, że zaangażowanie budowane jest w dużej mierze w warstwie emocjonalnej. Kiedy zaistnieje już właściwy dialog, pomożemy Ci aktywnie zmierzyć wpływ, jaki proponowane działania mają na Twoich klientów i Twój biznes.

Zarządzanie doświadczeniem klienta

Customer Experience Management (CEM) jest procesem strategicznym, który umożliwia bezproblemowe zarządzanie relacjami w każdym punkcie styczności na linii klient — marka. Wszystko to ma na celu podniesienie poziomu lojalności i dostarczanie klientowi tego, czego chce, wtedy, kiedy tego potrzebuje oraz w najwygodniejszy dla niego sposób.

W praktyce proces ten jest znacznie bardziej złożony, obejmuje liczne kanały komunikacji, produkty, usługi, które powinny być ze sobą zintegrowane. Jest to niezbędne, jeśli chcesz swoich klientów zmienić w zwolenników, a nawet ambasadorów Twojej marki.

Na koniec zawsze mierzymy wpływ zastosowanej strategii na lojalność klienta oraz wyniki finansowe Twojej firmy.

Wiedza o kliencie

Zrozumienie klienta – jego specyfiki, zachowań rynkowych, potrzeb, motywacji – poprzedza każdą z przedstawianych propozycji działań mających angażować uczestników programu. Wiele wysiłku wkładamy w przygotowanie rzetelnego i kompletnego opisu bazy klienckiej oraz jej wewnętrznego zróżnicowania.

Na podstawie tego powstają strategie, które opierają się na właściwym zrozumieniu klienta, wiedzy, empatii.

Aby osiągnąć ten cel, wykorzystujemy połączenie warsztatów, badań, analiz danych, aby upewnić się, że nasze spostrzeżenia dotyczące klientów mają solidne podstawy. A to ma miejsce tylko wtedy, gdy naprawdę poznamy klienta, jego sposób myślenia i działania.

Wdrożenie

Właściwa realizacja strategii lojalnościowej obejmuje całą organizację i wszystkie jej szczeble. W zależności od Twojego zapotrzebowania i zasobów wspólnie zaplanujemy wdrożenie opracowanej dla Ciebie strategii. W ten sposób zyskujesz pewność, że nic ważnego nie umknie pomiędzy etapem strategii i egzekucji.

Jesteśmy ekspertami w zamianie strategii w działanie, mamy doświadczenie i wiedzę o wszystkich najnowszych narzędziach dostępnych na rynku, dzięki którym opracowana dla Ciebie strategia lojalnościowa będzie skuteczna.

Nasz model realizacji strategii zależy od każdego klienta. Jest nam niezwykle miło, jeśli możemy współpracować z Twoim działem marketingu lub asystować jako pomoc we wprowadzaniu strategii.

Twój indywidualny
program lojalnościowy

Program lojalnościowy powinien realizować strategię marki i współgrać z nią, by realizować założone cele. Często spotykaną praktyką jest dostosowywanie strategii działań lojalnościowych do istniejących już narzędzi. Tymczasem powinno być odwrotnie.

We Freebee jesteśmy przekonani, że historia każdego programu lojalnościowego musi się rozpocząć od przygotowania indywidualnej strategii lojalności klientów marki – szytej na miarę specyfiki branży, charakteru marki i planów jej rozwoju, zróżnicowania zbiorowości klientów.

Ten koncepcyjny wstęp jest konieczny, by zapewnić spójność i efektywność prowadzonych działań. Cele programu lojalnościowego są przecież różne – zbieranie wysokiej jakości danych, budowa wizerunku marki, zapewnienie drożnego kanału spersonalizowanej komunikacji, aktywizacja zakupowa uczestników – a każdy z nich wart uwagi i uwzględnienia. Ciąg nieskoordynowanych działań dobrego wyniku nie da. Synergia przemyślanych i ułożonych w cykle kroków przyniesie oczekiwane rezultaty.

Nasze rozumienie programu lojalnościowego dalekie jest od dominujących obecnie na rynku zestandaryzowanych rozwiązań – one fits all.
Bespoke loyalty – indywidualna strategia, której efektem są programy szyte na miarę – taką koncepcję realizujemy.

Opracujemy dla Ciebie:

Indywidualną Strategię Lojalnościową

Zapytania New Business

Zawsze nas cieszy, gdy słyszymy o firmach, które chcą rozwijać wartość swoich klientów (CLV) i budować prawdziwą lojalność.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Twoja firma może współpracować z Freebee

Napisz do nas Zapytania New Business