Zarządzanie zaangażowaniem
klienta

Miarą zaangażowania Twoich klientów jest responsywność zarówno na wysyłane przez Ciebie komunikaty, jak i działania do nich skierowane.

Dobrze, kiedy klient czyta i otwiera komunikaty oraz interesuje się ich zawartością. Lepiej, jeśli wykonuje działania, które mu rekomenduje marka, bierze udział promocjach.

Idealnie, jeśli pyta, poleca, rekomenduje, wyraża swoje opinie. Zaangażowany klient to skarb, gdyż ma duży potencjał, by stać się ambasadorem Twojej marki.

Budowanie zaangażowania klienta polega na ciągłym dialogu, który pomożemy Ci nawiązać, a następnie zmierzyć i przełożyć.

Proponujemy wiele wariantów komunikacji z klientami, aby wpłynąć na ich większe zaangażowanie w relację z marką. Kiedy zaistnieje już właściwy dialog, pomożemy Ci aktywnie zmierzyć wpływ, jaki proponowane działania mają na Twoich klientów i Twój biznes.

Audyt działań angażujących klientów

Zaczynamy od identyfikacji klientów, którzy są Twoim targetem i od rozpoznania, jak obecnie budujesz ich zaangażowanie za pośrednictwem wykorzystywanych przez Ciebie rozwiązań i kanałów komunikacji.

Chcemy sprawdzić, co robisz, by budować zaangażowanie i gdzie Twoja komunikacja z klientem wymaga poprawy. Otrzymasz od nas zestaw zaleceń wskazujących, na czym należy skupić uwagę, aby spowodować proaktywne, emocjonalne zaangażowanie klientów w działania Twojej marki.

1

Strategia budowania
zaangażowania klienta

Na podstawie zebranych informacji oraz naszej wiedzy opracujemy najlepszą dla Ciebie strategię budowania zaangażowania klientów. Opieramy się na założeniu, że najważniejszy jest dialog za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w ramach których Twoi klienci mogą dawać Ci cenną informację zwrotną.

Przewidujemy, jakich reakcji możesz się spodziewać ze strony klientów i proponujemy komunikaty oraz język, których warto używać, aby efektywnie budować relację z klientami.
Wszystko to, aby zapewnić proaktywne zaangażowanie po obu stronach.

W naszych propozycjach uwzględniamy nie tylko komunikację, ale również konkretne działania doceniające i zaskakujące, zgodnie z naszą nadrzędną zasadą, że zaangażowanie budowane jest w dużej mierze w warstwie emocjonalnej.

2

Realizacja strategii
budowania zaangażowania klienta

Uzgodnione wspólnie rozwiązania wdrażamy na własnej, unikalnej platformie technologicznej Freebee, udostępniając gotowe narzędzia analityczne i komunikacyjne. W efekcie otrzymujesz zintegrowaną platformę do zarządzania relacjami z klientem. Nasze rozwiązanie jest kompleksowe, dzięki czemu nie musisz korzystać z innych narzędzi.

Opracowujemy i wdrażamy kampanie bezpośrednie oparte na mechanizmach automatycznych, aby zapewnić spójność dialogu z klientem, reagując na każde jego zachowanie. Wykorzystujemy do tego rozmaite kanały, dobierając te najbardziej efektywne dla Twojego biznesu m.in.: SMS, email, aplikację mobilną, ekrany obsługowe sprzedawców w punktach sprzedaży.

3

Badania i pomiar
zaangażowania klienta

O tym, czy Twoja marka naprawdę angażuje, najlepiej powiedzą Twoi klienci. Pierwsze badanie zalecamy przeprowadzić na początku, aby jasno określić punkt startowy. Chcemy dowiedzieć się, jak oceniają relację z Twoją marką i czego od niej oczekują. Badania będziemy powtarzać w trakcie trwania realizacji obranej strategii, wykorzystując do tego narzędzia jakie daje Platforma Freebee.

Aby zwiększyć szanse powodzenia, klarujemy cele zaangażowania klientów i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI).

W związku z tym podczas naszej współpracy będziemy ściśle współpracować z działami finansów i marketingu Twojej firmy, aby określić, gdzie ustalone już budżety mogą zostać przesunięte, a gdzie potrzebna jest nowa inwestycja, dla której oszacujemy efekty finansowe oraz stopę zwrotu (ROI).

Przez cały czas funkcjonowania programu dedykowany zespół projektuje, optymalizuje i prowadzi stworzoną dla Ciebie strategię angażowania klientów.

4

TWORZĄC TWÓJ INDYWIDUALNY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, OPRACUJEMY DLA CIEBIE:
Strategię zarządzania doświadczeniem klienta

Zapytania New Business

Zawsze nas cieszy, gdy słyszymy o firmach, które chcą rozwijać wartość swoich klientów (CLV) i budować prawdziwą lojalność.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Twoja firma może współpracować z Freebee

Napisz do nas Zapytania New Business